Fisiosalut, centre de Fisioteràpia i Podologia a Terrassa, ha nascut amb la intenció de donar un tracte individualitzat i personalitzat.

El nostre objectiu és oferir la máxima qualitat assistencial des del primer contacte amb el pacient, realitzant una completa anamnesi, a més de proves físiques i funcionals que ens permetin realitzar un diagnòstic de fisioteràpia objectiu, així com un posterior seguiment de l'educació del pacient.


Fisioterapia i Podologia Terrassa - C/ Ramon i Cajal 59 - 08222 Terrassa - 937362296
Monica Margarit
Fisioterapeuta Col.3561
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
CENTRE FISIOTERAPIA I PODOLOGIA A TERRASSA - FISIOSALUT